top of page

מסכתות וסדרי חג

עת ספוד ועת רקוד -  טקס מעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות
מכל מועדי ישראל, יום הזכרון ויום העצמאות הם המועדים המחוברים ביותר לחיינו כישראלים. זהו חיבור ישיר, מיידי. חלק מהאנשים הקשורים למאורע היסוד של ימים אלה חיים בתוכנו ולצערנו רשימת חללי צה"ל ונפגעי פעילות איבה עדיין פתוחה ומתווספים לה שמות נוספים בכל שנה בשנה.

לחצו כאן להורדת הטקס

אסופת חג ליום העצמאות
מסכת חג הכוללת הדלקת נרות, ברכת חג, קטע קריאה, תפילה, שירים ורעיונות לפעילות עם הילדים. הטקס מלווה בדברי רקע והסבר. לחצו כאן להורדת הקובץ

סדר יום העצמאות במשפחה \ אגף החינוך

הצעה לקידוש, הדלקת שבעה נרות, ותפילה לשלום. מעמד קצר המתאים במיוחד למשפחות עם ילדים בגיל הרך. לחצו כאן להורדת הקובץ

מסכת יום העצמאות \ הרב יהורם מזור

מסכת חג, הכוללת קטעי קריאה מסורתיים ומודרניים וכן שירים. המסכת מתייחסות ליום הזכרון – וכוללת נוסח יזכור מיוחד, וכן וליום העצמאות, ומציעה ארבעה פרקים הקשורים לעצמאות – סמל, דגל, המנון ומגילת העצמאות. ניתן לקרוא את כל המסכת או לבחור מתוכה קטעים וליצור מעמד חג מקוצר.

לחצו כאן להורדת הקובץ

תפילת עמידה ליום העצמאות 

הצעה לתפילת עמידה, עם שינויים מתאימים ליום העצמאות, הכוללת בסופה תקיעת שופר. לחצו כאן להורדת הקובץ

bottom of page